top of page
  • Chayada

ปกป้องข้อมูลสำคัญไม่ให้หลุดออกไปสู่ภายนอกองค์กรได้อย่างไร?
ข่าวข้อมูลหลุดในประเทศไทย เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เคสตัวอย่าง โรงพยาบาลสระบุรี และ Wongnai จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกันมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งทาง Pro One IT เรามี Solution ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่จะมาช่วยป้องกันข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรของท่าน

การนำ Solution ด้านความปลอดภัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในองค์กรนั้นอาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยได้ เพราะทุกวันนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์มาจากหลายทิศทาง นอกจากภัยคุกคามที่มาจากแฮกเกอร์ภายนอกแล้ว ยังมีภัยคุกคามใกล้ตัว! ที่มาจาก “คนภายในองค์กร” ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลสำคัญ ๆ ขององค์กรหลุดไปสู่ภายนอกได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้ Solution ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหายก็คือ “Privileged Access Management (PAM) Functions หนึ่งในระบบป้องกันภัยคุกคาม ที่สุดของการป้องกันและดูแลข้อมูลภายในองค์กรคุณ และยังเป็น Solution ที่ช่วยเติมเต็มการปกป้องคุ้มครองข้อมูลอีกด้วย

Privileged Access Management (PAM) Solution การป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยการตรวจสอบและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญตามลำดับตำแหน่งงาน หรือแผนก เช่น ป้องกันไม่ให้พนักงานฝ่ายผลิตเข้าถึงไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญทางการเงินของแผนกบัญชี รวมถึงมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนเข้าไปยังแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 ขั้นตอน มีการยืนยันตัวตนแบบ OTP มีการแจ้งเตือนการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมระบบบันทึกรายละเอียดการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มล็อกอินไปจนถึงล็อกเอาต์ออกจากระบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Privileged Access Management (PAM) Solution ที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยป้องกันข้อมูลในองค์กรทั้งจากภายในและภายนอกให้องค์กรคุณ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/35LOT6Y

PRO ONE IT บริการให้คำปรึกษา วางแผน ระบบรักษาความปลอดภัย IT Security ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า 35 ปี พร้อมดูแลข้อมูลองค์กรของท่านให้ปลอดภัย

สนใจบริการติดต่อทีมงาน PRO ONE IT ได้ทันทีที่นี่ Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย) Email : Sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือ คลิกลิงก์ที่นี่Comments


bottom of page