เซิร์ฟเวอร์

IT Solution

บริการด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

IT Outsource

เราบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอที ในตำแหน่งต่างๆ เช่น Support,Helpdesk

ตลอดจน System Engineer, Network Engineer,  Programmer และอื่นๆ ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงที ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม สำหรับงาน IT Services ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสมและคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างมีระบบมาตรฐาน

IT Solution

บริการออกแบบและวางระบคอมพิวเตอร์, Network, Server, Firewall โดยเราให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ Security System เป็นต้น IT Solution ทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญด้าน Windows Server, Firewall, ระบบ Wireless, การเดินสาย LAN ให้กับลูกค้าองค์กร ด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

IT Maintenance

หากต้องการความมั่นใจ ความเสถียรของระบบคอมฯ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องฯคุ้มค่ากับการลงทุน นอกเหนือไปจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว Smart ProteX และ Smart Fix คือคำตอบ เพราะนอกจากบริการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์แล้ว เรายังมีกระบวนการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณมั่นใจมากขึ้น

ทำไมถึงเลือก Pro One IT ดูแลเรื่อง IT ให้องค์กรคุณ

บริการมาตรฐานสากล 

โปรวัน ไอที มีประสบการณ์มาอย่างยาว

นานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง

ISO 9001 และ ISO 27001

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ

โปรวัน ไอที มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ

สำหรับดูแลและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

มั่นใจในคุณภาพ

โปรวัน ไอที มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ IT OUTSOURCE ระดับมาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเรา

มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบบริหารควบคุมงาน 

ครบวงจรจบที่เดียว

โปรวัน ไอที พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

ดูแลทุกขั้ตตอน ให้เหมาะสมกับองค์กร

ให้เหมาะการใช้งานของลูกค้า

ใช้บริการ โปรวัน ไอที งานไอที

ครบวงจร และงานจบในที่เดียว

CERTIFICATES

บริการด้าน IT Outsource โปรวัน มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001

ตัวอย่างลูกค้าของเรา