top of page
เซิร์ฟเวอร์

IT Solution

บริการด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

financial-broker-explaning-business-data-his-client.jpg

IT Outsource

POIT บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอที ในตำแหน่ง

ต่าง ๆ เช่น

  • IT Support, Helpdesk 

  • System Engineer, Network

  • Engineer,  Programmer 

  • อื่น ๆ 

ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงที 

 

ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม 

 

สำหรับงาน IT Services ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสมและคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างมีระบบมาตรฐาน

IT Solution

บริการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์, Network, Server, และ  Firewall 

 

โดยเราให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ Security System เป็นต้น 

 

IT Solution ทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญด้าน Windows Server, Firewall, ระบบ Wireless, การเดินสาย LAN ให้กับลูกค้าองค์กร ด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

modern-creative-communication-internet-network-connect-smart-city.jpg

IT Maintenance

บริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนถึงให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักงาน เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล เป็นต้น

 

การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขี้นได้ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร

man-repairing-circuit-board-laptop.jpg
IT Outsource จาก โปรวัน ไอที3.png

ทำไมถึงเลือก Pro One IT ดูแลเรื่อง IT ให้องค์กรคุณ

029-global.png

บริการมาตรฐานสากล 

โปรวัน ไอที มีประสบการณ์มาอย่างยาว
นานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง
ISO 9001 และ ISO 27001

012-folder.png

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ

โปรวัน ไอที มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ
สำหรับดูแลและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

018-magnifying glass.png

มั่นใจในคุณภาพ

โปรวัน ไอที มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ IT OUTSOURCE ระดับมาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเรา
มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบบริหารควบคุมงาน 

031-folder.png

ครบวงจรจบที่เดียว

โปรวัน ไอที พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
ดูแลทุกขั้ตตอน ให้เหมาะสมกับองค์กร
ให้เหมาะการใช้งานของลูกค้า
ใช้บริการ โปรวัน ไอที งานไอที
ครบวงจร และงานจบในที่เดียว

OUR PARTNER

png-transparent-ipad-2-apple-ipad-pro-9-7-macbook-ipad-air-2-ipad-electronics-gadget-mobil
1200px-Aruba_Networks_logo.svg.png
Huawei-logo (1).jpg
Fortinet-Logo.wine.png
Hewlett_Packard_Enterprise_logo.svg.png
lenovo-Logo.jpg
Dell-Technologies.jpg
veeam_logo_topaz-500.png.web.1280.1280.png
milestone-logo-403x133-1.png
axis-communiations-statement-covid-19-920x533.jpg
Hikvision-logo.png
Vmware.svg.png

CERTIFICATES

บริการด้าน IT Outsource โปรวัน มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001

ISO 9001 red.jpg
ISO 27001 red.jpg
download - 2019-08-19T134742.511.png
axis-communiations-statement-covid-19-920x533.jpg
Fortinet-Logo.wine.png
Mobility_Associate_badge.png
unnamed.jpg
VCP-merch.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA5.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA12.png

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA8.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA9.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA10.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA7.png
logo-new.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA6.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA11.png
อาคารสูง

POIT YOUR IT WORKFORCE SOLUTIONS

bottom of page