เราคือผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ในระดับมาตรฐานสากล

โปรวัน ไอที มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากรด้าน IT มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีฐานลูกค้าภายในประเทศและระดับสากลมากมาย เช่น IBM, Fujitsu, NTT, G-Able, DCS, CPF, Big C, TMT และอื่นๆ ทีมงานโปรวัน สามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ลูกค้าขนาด SMEs มีผู้ใช้งาน 5 - 10 คน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทีมงานหลักของเราประกอบไปด้วยทีมงาน Supervisor ดูแลพนักงาน IT Outsource และ มีทีมงาน IT Services Call Center สำหรับดูแลลูกค้าขนาด SMEs เรามีการพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001 เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในบริการด้าน IT Outsource ในประเทศไทย และระดับสากล

IT Support 

Technical Support

 • Support การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User

 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนเสร็จสิ้น

 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิด เพื่อทำรายงานและส่งมอบไปยัง Team Leader

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

Network Engineer

Network Operation Center

 • ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้าน Network ให้แก่องค์กร

 • ติดต่อทีม Technical ต่างชาติ เพื่อร่วมหาทางป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาด้าน Network

 • ดูแล Network Security และ Policy ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Network

 • Monitoring Network ในบางช่วงเวลา

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายงานจาก IT Manager

Helpdesk Support

Service Desk

 • Support  การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User ทางโทรศัพท์

 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จนเสร็จสิ้น

 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิดขึ้น เพื่อทำรายงาน

      และส่งมอบยัง Team Leader

System Engineer

System Administrator

 • เฝ้าระวังการทำงานของ Server และ System  ให้เป็นไปตามปกติ

 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  หรือแจ้ง Error ที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 • รายงาน Log เหตุการณ์บนระบบ และ Backup ข้อมูลตามกำหนดการ

 • จัดทำรายงานประจำวัน

IT Administrator

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและระหว่างแผนก

 • ติดตามงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย

 • บันทึกข้อมูลลงในระบบที่กำหนดไว้

 • รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

IT Outsource Process

CERTIFICATES

บริการด้าน  IT Outsource ของเรามีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ จากทั้งในประเทศและสากล ให้ท่านมั่นใจในบริการของเรา

ตัวอย่างของลูกค้าที่ไว้วางใจเรา