เราคือผู้ให้บริการด้าน IT OUTSOURCE ในระดับมาตรฐานสากล

โปรวัน ไอที มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคลากรด้าน IT มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีฐานลูกค้าภายในประเทศและระดับสากลมากมาย เช่น IBM, Fujitsu, NTT, G-Able, DCS, CPF, Big C, TMT และอื่นๆ ทีมงานโปรวัน สามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ลูกค้าขนาด SMEs มีผู้ใช้งาน 5 - 10 คน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทีมงานหลักของเราประกอบไปด้วยทีมงาน Supervisor ดูแลพนักงาน IT Outsource และ มีทีมงาน IT Services Call Center สำหรับดูแลลูกค้าขนาด SMEs เรามีการพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001 เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในบริการด้าน IT Outsource ในประเทศไทย และระดับสากล

IT Support 

Technical Support

 • Support การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User

 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนเสร็จสิ้น

 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิด เพื่อทำรายงานและส่งมอบไปยัง Team Leader

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

Network Engineer

Network Operation Center

 • ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้าน Network ให้แก่องค์กร

 • ติดต่อทีม Technical ต่างชาติ เพื่อร่วมหาทางป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาด้าน Network

 • ดูแล Network Security และ Policy ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Network

 • Monitoring Network ในบางช่วงเวลา

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายงานจาก IT Manager

Helpdesk Support

Service Desk

 • Support  การแก้ปัญหาเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software Network ให้กับ User ทางโทรศัพท์

 • ติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จนเสร็จสิ้น

 • บันทึกข้อมูลงานที่เกิดขึ้น เพื่อทำรายงาน

      และส่งมอบยัง Team Leader

System Engineer

System Administrator

 • เฝ้าระวังการทำงานของ Server และ System  ให้เป็นไปตามปกติ

 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  หรือแจ้ง Error ที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 • รายงาน Log เหตุการณ์บนระบบ และ Backup ข้อมูลตามกำหนดการ

 • จัดทำรายงานประจำวัน

IT Administrator

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและระหว่างแผนก

 • ติดตามงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย

 • บันทึกข้อมูลลงในระบบที่กำหนดไว้

 • รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

IT Outsource Process

CERTIFICATES

บริการด้าน  IT Outsource ของเรามีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ จากทั้งในประเทศและสากล ให้ท่านมั่นใจในบริการของเรา

ตัวอย่างของลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

388 ชั้น 17 อาคารเอสพี

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

02 619 2161 กด 0 (ฝ่ายขาย)
sales@professional-one.com
LineOA : @ProOneSales
Working Hours Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM
© 2020 by Pro One IT Co., Ltd.