• yadas9

Work From Home พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง ความลับองค์กรรั่วไหล
Work From Home พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง ความลับองค์กรรั่วไหล


การทำงานแบบ Work From Home กลายเป็นวิถีการทำงานใหม่ New Normal ของหลายองค์กรทั่วโลก หลายองค์กรปรับตัวให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่รู้หรือไม่ว่าภายใต้การทำงานอย่างราบรื่นนั้นมีภัยคุกคามทางไซเบอร์จ้องทำร้ายองค์กรของท่านอยู่

1. การโจมตีแบบ Social Engineering

การทำงานจากบ้าน จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลงานกับบุคคลอื่นมากกว่าการทำงานตามปกติ ผู้ประสงค์ร้ายอาจฉวยโอกาสนี้ในการส่งอีเมลหลอกลวง แนบไฟล์มัลแวร์ หรือแนบลิงค์ที่พาไปยังเว็บไซต์ Phishing เพื่อหลอกขโมยรหัสผ่าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้


2.ความปลอดภัยของรหัสผ่านไม่ได้มาตรฐาน

การตั้งรหัสผ่านที่ดีองค์กรควรแนะนำพนักงานให้ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และไม่ซ้ำกับรหัสผ่านที่ใช้ในชีวิตส่วนตัวของพนักงาน หากเป็นไปได้ควรเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์รหัสผ่านหลุด รวมถึงพิจารณาใช้โปรแกรมช่วยบริหารจัดการรหัสผ่านร่วมด้วย ทั้งนี้รวมถึงการต