top of page
  • Chayada

IT Security คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


IT Security คือ พื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยของ Network สำหรับในทุกบริษัท ในรูปแบบ Digital Format หรือ Digital Information ให้เป็นความลับ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้พร้อมใช้งานภายในองค์กรมากที่สุด


ประเภทของ IT Security มีอะไรบ้าง


Internet Security การรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้งานได้ ทั้งในการป้องกันข้อมูลที่มีการรับส่งบนเบราว์เซอร์ ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีการออกแบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการโจมตีด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Network Security การรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่าย จะช่วยป้องกันและคัดกรองไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ใช้ที่เป็นอันตรายเข้ามาภายในเครือข่ายได้


Application Security สำหรับผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน สามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ เมื่อมีการใช้งาน Application Security เข้ามา เพราะมีระบบสำหรับทำการยืนยันตัวตน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้


Cloud Security เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบคลาวด์ยิ่งขึ้น ผ่านการเข้ามาเป็นตัวการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ โดยมี gateway ที่ปลอดภัย สามารถจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ บนคลาวด์ได้อย่างดี


Endpoint Security เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งก่อนเข้าถึงการใช้งาน


เหตุผลที่องค์กรต้องทำระบบ IT Security

1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าผู้ใช้บริการ

2. ป้องกันข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางทุจริต

3. ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่จากแฮกเกอร์

4. ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

5. ปฏิบัติตามมาตรการทางสารสนเทศ (IT Policy)


สรุป การสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะถ้าหากองค์กรไม่มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจจะทำให้ข้อมูลสำคัญเกิดการรั่วไหลได้

เริ่มต้นวางระบบ IT Security กับ ProOne IT เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกองค์กร ด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล


ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email: sales@professional-one.com

Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์

Comments


bottom of page