top of page
  • Chayada

ประโยชน์จากการใช้บริการ IT Outsource ของ ProOne IT


IT Outsource คือ การจ้างงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ผ่านบริษัทหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT บุคลากรมีความพร้อมทันทีในการทำงาน ไม่ต้องสอนงานใหม่ทั้งหมด ไม่ต้องรอรับสมัครพนักงานและได้คนตามความต้องการ ไม่มีภาระผูกพันธ์เหมือนพนักงานประจำ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพนักงานเป็นอย่างดี


ถ้าใช้บริการ Outsouce จะได้อะไรจากเราบ้าง

1 . IT Outsource มีความเป็นมืออาชีพและชำนาญ ทำให้องค์กรได้รับการดูแลจากพนักงานที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญได้ทันที


2. มีความยืดหยุ่นในการว่าจ้าง หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มหรือลดขนาดองค์กร สามารถทำได้ ซึ่งการจ้างพนักงาน Outsource จะเป็นสัญญาจ้างองค์กรจึงไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง สามารถปรับตัวได้ง่ายหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

3. องค์กรสามารถควบคุมงบค่าใช้จ่ายได้ เพราะการจ้างพนักงาน IT Outsource จะมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน

4. Pro One IT จะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ คัดสรรพนักงานให้สอดคล้องกับงานที่ทำให้บริษัท

5. หมดกังวลเรื่องพนักงานลาป่วย ลาพักร้อน เพราะ Pro One IT จะรีบจัดหาพนักงานไปปฏิบัติงานแทนให้ทันที

6. Pro One IT ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน ติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฏหมายคอมพิวเตอร์และ Cyber Security อยู่เสมอ รวมถึงเราได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทำให้ Pro One IT มีความสามารถในการแนะนำและวางแผนป้องกันให้องค์กรของท่านลดความเสี่ยงในการละเมิดกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ Cyber Security

7. สามารถโฟกัสธุรกิจหลักได้เต็มที่ การบริหารจัดการเรื่องระบบเทคโนโลยีในองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อเวลาในการดำเนินธุรกิจหลัก โดย IT Outsource สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถมีเวลาโฟกัสวิสัยทัศน์ของธุรกิจหลักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากของงานไอทีที่เกิดขึ้น

8. ลดความเสี่ยงขององค์กร การใช้บริการ Outsource พนักงานไอทีเป็นหนึ่งในวิธีการลดความเสี่ยงขององค์กร เพราะบริษัทผู้ให้บริการ Outsource พนักงานไอที นั้นจะมีความเชี่ยวชาญความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่บริษัทอาจเผชิญ

Pro One IT มีประสบการณ์ให้บริการด้าน IT Outsource มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย) Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์ Email:sales@professional-one.com Website: https://www.poit.co.th/

コメント


bottom of page