Smart MA Service

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง On-site และ Remote ครบวงจร

Smart Maintenance Agreement (MA) Service

คือบริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนถึงให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักงาน เช่น โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมเอ็กเซล เป็นต้น การให้บริการยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขี้นได้ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร

งานที่ Smart MA Service ครอบคลุม

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ตามมาตราฐานสากล
- รับเรื่องและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานไอทีผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ SLA ที่กำหนด
- แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผ่านทาง Remote access

- บริการ on-site เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ในองค์กร
- จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลคำร้องขอรับบริการและการให้บริการทุกครั้งที่ให้บริการ

Smart MA Service ของ โปรวันไอที มี 2 โปรแกรม ดังนี้

1. Preventive Maintenance (PM) 

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2. Corrective Maintenance (CM)

เน้นการแก้ไขปัญหา on-site เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามปกติ

 

ปรึกษาโปรแกรม Smart MA Service ที่เหมาะสมกับองค์กรคุณ  

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

เลือกใช้การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบ IT กับ Pro One IT
Smart MA Service ของโปรวันไอที เป็นบริการที่โดดเด่นได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโฟกัสธุรกิจหลักขององค์กรอย่างเต็มที่ โดยใช้ทีมงานไอทีมืออาชีพมาช่วยสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหาผู้ใช้งานพร้อมยืดอายุ

การทำงานของอุปกรณ์ไอที ข้อดีของการใช้ Smart MA Service

มีทีมงานไอทีมืออาชีพมาช่วยดูแลแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไร้ปัญหาการส่งต่องานเหมือนการจ้างพนักงานเอง

ได้รับการแก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอทีเสมือนมีพนักงานไอทีอยู่ที่องค์กร เพราะลูกค้าสามารถโทรศัพท์แจ้งปัญหาและรับการแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ (remote support) ได้ทันที

มีพนักงานไอทีเข้าบริการ on-site ที่สำนักงานของลูกค้าเพื่อตรวจติดตามและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นประจำ

สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรด้านความยืดหยุ่นในการบริหาร

ข้อดีอื่นๆของการใช้ Smart MA Service

1. ช่วยลดภาระในการดูแลระบบทรัพย์สินของระบบสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ของระบบเครือข่าย เป็นต้น
2. มีทีมงานไอทีตรวจสอบป้องกันการใช้โปรแกรมผิดลิขสิทธิ์และไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

3. มีทีมงานแนะนำการซื้ออุปกรณ์ไอทีที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร

4. ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านไอที

 

CERTIFICATES

บริการด้าน IT Outsource โปรวัน มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001