top of page
  • Chayada

Wi-Fi 7 ตัวแรกของโลก อวดโฉมแล้ว H3C Magic BE1800 จากค่าย H3C

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2565


ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายของจีน H3C (H3C Intelligence Terminal Co., Ltd.) ได้ปล่อยเราเตอร์ที่โฆษณาว่าใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 7 ตัวแรกของโลก กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่ต้องการความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและเครือข่ายคุณภาพสูง ทำให้เครือข่ายของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้น


H3C Magic BE18000 ใช้โปรโตคอลไร้สาย 802.11be แบบเดียวกับที่ระบุไว้ในมาตรฐาน Wi-Fi 7 โดยทาง H3C กล่าวว่าเราเตอร์นี้สามารถใช้ย่านความถี่ 6GHz พร้อมทรูพุตสูงสุดที่ 18,433 Mbps เทคโนโลยี Multi-Link Operation (MLO) ใหม่ของ Wi-Fi 7 สามารถเร่งการเชื่อมต่อหรือหลีกเลี่ยงย่านความถี่ที่มีการรบกวนสูง ช่วยเพิ่มความเร็วและความเสถียรของอุปกรณ์


ช่องสัญญาณแบบใหม่ที่กว้าง 320 MHz ที่ออกแบบมาตามหลัก Wi-Fi 7 ใช้ชิปเซ็ตรุ่นล่าสุดจาก Qualcomm ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้กับมาตรฐาน Wi-Fi 7 โดยเฉพาะ ที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา


ขอบคุณข้อมูลจาก

h3c.com

enterpriseitpro.net


Comentários


bottom of page