top of page
  • Chayada

Wi-Fi 6 มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิม


Wi-Fi 6 มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิม Wi-Fi 6 คืออะไร

Wi-Fi 6 คืออะไร ? Wi-Fi 6 รู้จักกันในนามของ มาตรฐาน IEEE 802.11ax ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่รองรับความต้องการที่มากขึ้นของการใช้ Wi-Fi ซึ่งช่วยตอบสนอง การใช้งานต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับ Traffic จำนวนมากได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เครือข่าย Wi-Fi และยังรองรับของการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน รวมทั้ง อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน


ข้อดีของ Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 มีการใช้ Technology ที่เรียกว่า Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) มีหลักการในการแบ่ง Channel ออกเป็น Subcarriers ซึ่งอนุญาตให้อุปกรณ์ทีละจำนวนมาก สามารถสื่อสารได้ในทันทีบนย่านความถี่เดียวกัน ช่วยลดความหน่วงของเวลาปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น Multi-user multiple input, multiple output (MU-MIMO) เป็นเทคโนโลยยีในการอนุญาตให้ Access point สามารถสื่อสารกับ อุปกรณณ์ได้ทีละหลายเครื่อง ในรอบเดียวกัน ซึ่งพัฒนามาจากมาตรฐานก่อนหน้า ผลที่ได้คือจะลดความหน่วงของสัญญาณ เพิ่ม Throughput และสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ความปลอดภัยของ Wi-Fi 6 ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการใช้ Authentication Security WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) ในการ Encrypt ข้อมูลทำให้การยืนยันตัวตนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง Enhanced Open ทำให้ การเชื่อมต่อแบบ Open Network มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมา เรียกว่า Target Wake Time (TWT) ซึ่งจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ TWT จะกำหนดเวลาในการคุยกับอุปกรณ์ Access Point ลดเวลาในการค้นหาสัญญาณ และประหยัดพลังงาน และทำให้ภาพรวมมีการใช้งานที่ดีขึ้น โดยสรุป Wi-Fi 6 เป็นการมาของมาตรฐานใหม่ที่ทำให้การเชื่อมต่อมีความเร็ว และความปลอดภัยที่มากขึ้น และยังสามารถจัดการกับจำนวนอุปกรณ์ที่เข้ามาพร้อมกันจำนวนมากได้ ปรับปรุง Data Rate, ประหยัดพลังงาน, เพิ่มความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น และ Wi-Fi 6 จะเป็นมาตรฐานที่สำคัญ ที่จะกำหนดอนาคตของการสื่อสารแบบไร้สาย


สำหรับองค์กรธุรกิจใดต้องการเปลี่ยนหรืออัพเกรดระบบเครื่อข่าย Network เรายินดีบริการให้คำปรึกษาและวางแผนให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ


ProOne IT ให้บริการดูแลระบบ IT แบบครบวงจร บริหารจัดการระบบสารสนเทศ มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 20000, และ ISO 27001


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์

ดู 100 ครั้ง

Comments


bottom of page