• yadas9

SmartSecure เกราะคุ้มครองข้อมูล เมื่อพนักงานของคุณต้อง Work From Home

อัปเดตเมื่อ ม.ค. 25


ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในองค์กรล้วนตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี หรือขโมยข้อมูลขององค์กร โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน เช่น ส่งอีเมลผิด เปิดอ่านอีเมลที่ไม่ปลอดภัย การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ด้วยตนเอง และการใช้งานที่ผิดนโยบายความปลอดภัยด้านไอทีขององค์กร แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย SmartSecure (สมาร์ทซีเคียว) Solution ระบบ Endpoint Security Management ที่คอยจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊กของผู้ใช้งานในสาขาย่อยต่างๆ หรือผู้ใช้งานที่ทำงานจากที่บ้าน เพื่อเป็นเกราะคุ้มครองข้อมูลสำคัญขององค์กร


SmartSecure คุ้มครองข้อมูล ขององค์กรคุณได้อย่างไร1.ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอีเมลต่างๆ เช่น สแปม ฟิชชิ่ง มัลแวร์ และการหลอกลวง (FUD)