• yadas9

Professional One Top 10 PEOs in APAC 2021

อัปเดตเมื่อ มี.ค. 29


นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานโดย คุณวาริน พิริปุญโญ ผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากลโดย Manage HR Magazine สื่อระดับสากลด้านการบริหารบุคคลว่าเป็นหนึ่งใน Top 10 PEOs in APAC 2021 เพราะการที่บริษัทท้องถิ่นจะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติในธุรกิจเอาท์ซอร์สงานบุคคลในประเทศไทยนับเป็นการท้าทายตัวเองอย่างยิ่ง

การสรรหาบุคลากรด้านไอทีได้เร็ว ความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงานไทย กฏหมายแรงงานต่างด้าว และการจัดการความท้าทายอื่น ๆ ในการบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการพัฒนานโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสังคมโลก ทำให้ลูกค้าระดับสากลเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการของโปรเฟสชันแนลวันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

โปรวันไอทีซึ่งเป็นบริษัทในเครือยึดถือนโยบายการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศเช่นเดียวกับบริษัทแม่ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้โซลูชันและบริการด้านไอทีที่ดีและเหมาะสมที่สุด