• yadas9

5 วิธี บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร


1.องค์กรควรกำหนดให้การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ต้องดำเนินการโดยแผนก IT เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหรือปรับปรุงโปรแกรมด้วยตนเอง เนื่องจากเครื่องอาจติดไวรัส มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่น ๆ


2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เท่านั้น

เพื่อให้เกิดความถูกต้องและไม่ต้องเป็นกังวลกับการถูกฟ้องร้อง หรือเกิดปัญหากับการติดตั้งและใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์


3.ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับรุ่นของคอมพิวเตอร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์ในเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับรุ่นของคอมพิวเตอร์ ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่นและการอัปเดตหรือแก้ไขทางเทคนิคต่าง ๆ ได้โดยง่าย


4.ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับลักษณะงานของพนักงานแต่ละคน

บางคนอาจต้องเพิ่มโปรแกรมเฉพาะของแต่ละสายงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนบางคนที่ไม่ได้ใช้งานบางโปรแกรมก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง จะ