Ransomware หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หรือแม้กระทั่งบางองค์กรเคยโดนภัย Ransomware
มากับตัวเอง โดยพฤติกรรมของ Ransomware มักจะทำการ Lock file หรือ Encryption File เพื่อไม่ให้เหยื่อเข้าใช้งานไฟล์ที่ถูก Lock ไว้ได้ จากนั้นจะมีข้อความเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ข้อมูลที่ได้ Lock ไว้ หากเหยื่อยินยอมจ่ายค่าไถ่แฮกเกอร์ก็จะปลดล็อคให้ แต่ในระยะหลังเริ่มมีการขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลสู่สาธารณะดังเช่น ในข่าว ขู่ปล่อยข้อมูล Ransomware ที่ทำมากกว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ นำไปประมูลขาย

Pro One IT ขอแนะนำวิธีการป้องกัน Ransomware ดังนี้

Backup ข้อมูลสำคัญ ทั้งบนระบบคลาวด์และแบบ Offline Backup เช่น External Hard Drive รวมถึงทดสอบการกู้คืนข้อมูลเสมอ

ความเสี่ยงด้าน CyberSecurity ถือเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องประเมินเพื่อวางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และเพียงพอต่อการกำกับดูแลให้ธุรกิจขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงปลอดภัย การบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้าน Cyber Security จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง และต้องกำกับดูแลด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

องค์กรควรให้ความสำคัญกับการใช้ Antivirus เพื่อสแกน Malware เพราะในปัจจุบันโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายมีทั้งประเภทมัลแวร์ (malware), เวิร์ม (worm), สปายแวร์ Spyware, ม้าโทรจัน (Trojan) และอื่นอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม

อบรมบุคลากรให้ตระหนักเรื่อง Cybersecurity

โดยเฉพาะการระวังการเปิด link เว็บไซต์
หรือไฟล์แนบในอีเมลที่ไม่รู้จัก

อัปเดตระบบปฏิบัติการและโปรแกรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ server และอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร

อุปกรณ์ Network Firewall กั้นระหว่าง Network ภายนอกองค์กรกับภายในองค์กร และตั้งค่าอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก

ทุกองค์กรควร มีแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบขัดข้อง เพื่อให้ระบบการทำงานดำเนินต่อไปได้

CERTIFICATES

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

Working Hours 
Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM
ติดตามสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางไลน์

บริการด้าน  IT Outsource ของเรามีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ จากทั้งในประเทศและสากล ให้ท่านมั่นใจในบริการของเรา

Pro One IT พร้อมให้บริการบริการ Cybersecurity ครบวงจร

  • บริการออกแบบ แนะนำการ Backup ข้อมูลสำคัญ ทั้งบนระบบคลาวด์และแบบ Offline Backup

  • บริการ ประเมินความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองปฎิบัติตามมาตรฐานสากล

  • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Antivirus พร้อมติดตั้ง จัดซื้อ

  • บริการออกแบบ และติดตั้งระบบ Firewall

  • บริการ Maintenance Service Agreement บริการดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์