ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โค้งสุดท้าย! ลดความเสี่ยงการบริหารด้าน IT ให้สอดคล้องกับกฏหมาย PDPA วันที่ 18 มีนาคม 2564 |
กำหนดการ
รับตั๋ว
  • 2 hours
    โค้งสุดท้าย! ลดความเสี่ยงการบริหารด้าน IT ให้สอดคล้องกับกฏหมาย PDPA วันที่ 18 มีนาคม 2564