top of page
  • Chayada

Wi-Fi และ Wireless แตกต่างกันไหม มีวิธีเรียกอย่างไร


การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet) แบบไร้สาย พบเห็นได้ทั่วไป ทั้งในบ้านหรือที่สาธารณะ ซึ่งบางคนก็เรียกการเชื่อมต่อนี้ว่า Wi-Fi หรือ Wireless ซึ่ง ทั้งสองนั้นต่างกันอย่างไร แล้วเรียกแบบไหนผิด แบบไหนถูก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Wi-Fi และ Wireless

Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless fidelity หมายถึง ชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11

เดิมที Wi-Fi ออกแบบมาใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆและใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้ Wi-Fi เพื่อติดต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Access point และบริเวณที่ระยะทำการของ Access point ครอบคลุมเรียกว่า Hotspot

Wireless หมายถึง ลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม แปลตรงตัวว่า ไร้สาย ดังนั้นอุปกรณ์อะไรก็ตาม ที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือว่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะเรียก Wireless หรือ Wi-Fi ก็หมายถึงสิ่งเดียวกัน

หากองค์กรของคุณต้องการสั่งซื้อ/สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้าน IT ติดต่อ ProOne IT เรามีทีมงานยินดีให้คำแนะนำ ร่วมวางแผน บริการดำเนินการติดตั้ง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001 เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย) Email : sales@professional-one.com Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์ Website : https://www.poit.co.th/


ดู 3,080 ครั้ง

Comments


bottom of page