top of page
  • Chayada

Switch Hub (สวิตช์ฮับ) ไม่ใช่อุปกรณ์เดียวกันอย่าเผลอใช้
ในทางวิชาการต้องบอกว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Switch Hub ข้อมูลที่ถูกต้องคือ Switch กับ Hub เท่านั้น ชื่อและหลักการใช้ของอุปกรณ์อาจทำให้สับสนเวลาเลือกซื้อ หลาย ๆ ครั้ง Switch ที่เราซื้ออาจจะเป็น Hub แทนก็ได้ ดังนั้นก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะซื้อ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงกับการใช้งานในระบบขององค์กร


สามารถแยกอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้จากลักษณะการทำงานของทั้งคู่ โดย Hub จะส่งข้อมูลที่เข้ามาไปยังทุก ๆ พอร์ตของ Hub ยกเว้นพอร์ตที่ข้อมูลดังกล่าวเข้ามายัง Hub ในขณะที่ Switch จะทำการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต่อกับพอร์ตต่าง ๆ ทำให้ Switch ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุก ๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น Hub เป็นเพียงตัวขยายสัญญาณข้อมูล (Repeater) เท่านั้น ในขณะที่ Switch จะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า, มีการเรียนรู้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, การตัดสินใจส่งข้อมูลออกไปพอร์ตใด สาเหตุที่ Switch สามารถทำงานเหล่านี้ได้เป็นเพราะว่าในตัวของ Switch มีพวก CPU, Memory, Disk อยู่ ไม่เหมือนกับ Hub ที่ไม่พวกอุปกรณ์ประมวลผลอยู่ในตัว


Hub ทำงานในระดับ Physical Layer (Layer 1) ถ้าเทียบใน OSI model เช่น Repeter Hub หน้าที่ของ Hub คือตัวอุปกรณ์จะทำสำเนาข้อมูลและส่งไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครือข่าย ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยเช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เรียกว่าส่งข้อมูลไปทั้งหมด และถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติและจุดด้อยของฮับที่ควรทราบคือ เวลามีอุปกรณ์ใดส่งข้อมูลในเครือข่ายผ่านฮับอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องรอให้การส่งสมบูรณ์ก่อนเปรียบเทียบได้กับถนน One-Way ห้ามส่งข้อมูลสวนทางกัน แต่มีข้อดีคือช่วยลดการเกิดการชนกันข้อมูลได้


Switch นั้นทำงานในระดับของ Layer 2 ซึ่งเป็นการทำงานในระดับของ Data-link layer ในกรณีของ Ethernet นั้น ก็จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของ Frame และพวก MAC, LLCswitch นั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการในการทำงานในลักษณะเดียวกับ อุปกรณ์จำพวก Bridge ซึ่งจะมีหลักการทำงานก็คือจะส่งข้อมูลจาก Port อันนึง ไปยังปลายทางที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นข้อมูลนั้นจะไม่ถูกส่งออกไปยัง Port อื่น ๆ ยกเว้นมีความจำเป็นในบางกรณี เช่น ข้อมูลที่ส่งกันไม่มีผู้รับที่เชื่อมต่ออยู่ใน Switch ของตัวเอง หรือ ข้อมูลที่ต้องส่งนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องส่งออกไปในลักษณะของ Broadcast หรือ Multicast


สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตั้ง Switch & Hub เชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันธุรกิจไม่มีสะดุด สามารถติดต่อสอบถาม ProOne IT

เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


Comments


bottom of page