top of page

Public Cloud และ Private Cloud คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?


Public Cloud คือ

ระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบสาธารณะ อธิบายก็เปรียบเสมือนในมุมของผู้ให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานแบบสาธารณะไว้ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นได้ หากไม่ได้รับอนุญาต โดยจะมีความปลอดภัยในการใช้งานระดับหนึ่ง โดยการใช้งาน Public Cloud จะมีข้อดีเป็นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีการใช้งานที่แพร่หลาย ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น


จุดเด่นของ Public Cloud คือ

1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น การติดตั้ง, การดูแล, การบำรุงรักษา, การเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นต้น เมื่อเทียบกับการซื้ออุปกรณ์เองซึ่งมีความแตกต่างกันมาก

2. สามารถเพิ่ม-ลดทรัพยากรการใช้งานพื้นที่ของระบบ Cloud ได้ตามที่ต้องการและทันที ผ่านการสั่งงานบนแพลตฟอร์มใช้งาน

3. ลดระยะเวลา Downtime หรือปัญหาระบบล่ม เนื่องจากมีมาตรฐานการรับรองจากผู้ให้บริการ เช่น ISO/IEC, SLA เป็นต้น

4. ใช้งานง่าย เนื่องจากมีการออกแบบเพื่อให้ควบคุมการทำงานที่สะดวกและมีการสอนใช้งาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ

5. สามารถใช้งานได้ผ่านออนไลน์จากทุกที่ทุกเวลา

6. Self Service สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรได้ด้วยตนเองผ่านการควบคุมบน Platform


Private Cloud คือ

ระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องการการใช้งานคลาวด์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงความปลอดภัยที่มีการป้องกันและการเข้าถึงที่ยากกว่า จึงทำให้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นมีสูงกว่าแบบ Public Cloud นั่นเอง


จุดเด่นของ Private Cloud คือ

1. สามารถควบคุมระบบการเข้าถึงและระบบความปลอดภัยได้อย่างอิสระ

2. มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยเนื่องจากระบบ Hardware และ Software มีความเป็นส่วนตัวสูง

3. ควบคุมต้นทุนการบริการและการดูแลระบบได้ชัดเจนกว่าเนื่องจากผู้ใช้งานสามารถกำหนดการบริหารจัดการได้ชัดเจนมากกว่า

4. ลดปัญหาการเชื่อมต่อและลด Latency หรือระยะเวลาการตอบสนองลงได้มากกว่า โดย Bandwidth ในการใช้งานก็มีความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

5. องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้ด้วยตนเองผ่านการควบคุมบน Platform


เริ่มต้น Cloud กับ ProOne IT วันนี้เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกองค์กร

เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


ดู 477 ครั้ง

Comments


bottom of page