Pro One IT พร้อมสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้บริษัทคุณ

อัปเดตเมื่อ 25 พ.ค. 2020


ให้ บริษัท โปรวัน ไอที เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรด้านไอทีให้บริษัทลูกค้า ลดเวลาในการค้นหาพนักงานที่คุณต้องการ ให้เราช่วยประหยัดงบประมาณในการค้นหาพนักงานที่ใช่ เพราะเราเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาและเข้าใจลูกค้า เราสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้าน IT ที่มีความรู้ความสามารถตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีขั้นตอนในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพดังนี้

โปรวัน ไอที มีขั้นตอนการสรรหาบุคลากรด้าน IT หรือ IT OUTSOURCE ที่มีมาตรฐาน ดังนี้

1.Resume matching

ทางบริษัทรับ requirement Job description ที่ต้องการแล้ว ทางเราจะค้นหาข้อมูลของผู้สมัครตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถ ทักษะ คุณสมบัติ ตามที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด

2.Telephone Pre-screen

เมื่อเราพบบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้ว ในขั้นตอนต่อมาบริษัทจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ในเบื้องต้น เพื่อประเมินผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ เช่น ความรู้ที่ถูกควรมีในสายงาน ทักษะไอที สามารถเริ่มงานหรือทำงานได้ตามกำหนดหรือไม่ รวมถึงถามความพึงพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ ซึ่งถ้าหากเหมาะสมก็จะนัดสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป