• yadas9

Privileged Access Management: Functions ที่สุดของการป้องกันและดูแลข้อมูลขององค์กรคุณ

อัปเดตเมื่อ 13 พ.ย. 2020Privileged Access Management จัดการและดูแลผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์โดยการควบคุมการเข้าถึงและการดำเนินการทั้งหมดของระบบปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอที การตรวจสอบการทำงาน

รายละเอียดในแบบเรียลไทม์


Enhanced User Authentication การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ขั้นสูง - บล็อกที่อยู่ IP / MAC ที่ไม่ได้รับการรับอนุญาตให้เข้าถึง

- รองรับการตรวจสอบแบบ OTP เมื่อเข้าสู่ระบบ

- API ที่เชื่อมโยงการพิสูจน์ตัวตนที่หลากหลาย


Access Authority Management การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง - จัดการผู้ใช้ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- จัดสรรและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ (Centralized access authority)