top of page
  • Chayada

IT Helpdesk คืออะไร ? ทำไมองค์กรควรเลือกใช้ปัจจุบันหลายองค์กรมีระบบ IT Helpdesk เข้ามาช่วยในการดูแลธุรกิจและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง


ระบบ IT Helpdesk คืออะไร?

ระบบ Helpdesk คือ ทีมที่คอยรับแจ้งปัญหาจาก User หรือ ผู้ใช้งาน แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้นน่าจะเกิดจากส่วนไหนจากนั้นก็ส่งปัญหาให้ฝ่าย Support ในส่วนงานนั้น ๆ ตรวจสอบและแก้ไขต่อไปและคอยประสานงานสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระหว่างฝ่าย Support เพื่อแจ้งกับทาง User ต่อไป


การทำงานของระบบ Help desk สามารถทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางสื่อสาร โดยที่มีระบบใบสั่งงานหรือเรียกง่าย ๆ ว่าระบบ Support Ticket และจะทำการจัดลำดับความสำคัญของงานลูกค้า และแบ่งแยกไปแต่ละฝ่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามงานหรือปัญหาระบบต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย


เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้บริการ IT Help desk


IT Help desk สื่อกลางที่มีมาตรฐาน

สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การส่งต่อข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงลึกหรือปัญหาทางเทคนิคที่ต้องไปดูหน้างาน ทำให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และมีคุณภาพ


IT Help desk สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ตลอดเวลา

แก้ไข้ปัญหาได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การซัพพอร์ตลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเวลาใดก็สามารถจัดการได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ


สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการได้หลายช่องทางผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล หรือทางไลน์


ตอบสนองความต้องการของบริษัท

เนื่องจาก IT Helpdesk สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าได้ตรงจุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในสายงานนั้น ๆ สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าได้ตั้งแต่บริษัทเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งบริษัทที่มีสาขาข้ามประเทศ ทำให้องค์กรไม่ต้องจ้างพนักงานไอทีหลายตำแหน่ง หลายสาขา ทำให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล


Comments


bottom of page