• yadas9

IT Helpdesk คืออะไร ? ทำไมองค์กรควรเลือกใช้ปัจจุบันหลายองค์กรมีระบบ IT Helpdesk เข้ามาช่วยในการดูแลธุรกิจและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง


ระบบ IT Helpdesk คืออะไร?

ระบบ Helpdesk คือ ทีมที่คอยรับแจ้งปัญหาจาก User หรือ ผู้ใช้งาน แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้นน่าจะเกิดจากส่วนไหนจากนั้นก็ส่งปัญหาให้ฝ่าย Support ในส่วนงานนั้น ๆ ตรวจสอบและแก้ไขต่อไปและคอยประสานงานสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระหว่างฝ่าย Support เพื่อแจ้งกับทาง User ต่อไป


การทำงานของระบบ Help desk สามารถทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางสื่อสาร โดยที่มีระบบใบสั่งงานหรือเรียกง่าย ๆ ว่าระบบ Support Ticket และจะทำการจัดลำดับความสำคัญของงานลูกค้า และแบ่งแยกไปแต่ละฝ่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามงานหรือปัญหาระบบต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย


เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้บริการ IT Help desk


IT Help desk สื่อกลางที่มีมาตรฐาน

สามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การส่งต่อข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงลึกหรือปัญหาทางเทคนิคที่ต้องไปดูหน้างาน ทำให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และมีคุณภาพ

<