• yadas9

Friend gets Friends ชวนเพื่อนสมัครงานรับค่าแนะนำสูงสุด 10,000 บาท

อัปเดตเมื่อ เม.ย. 21
ขั้นตอนร่วมสนุก ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. อ่านตำแหน่งที่รับทาง www.professional-one.com และส่ง Resume เพื่อนมาทางเมล์ Job@professional-one.com

2. เพื่อนสัมภาษณ์ และได้เข้ามาร่วมงานกับ ProOne Group

3. ผู้แนะนำได้รับค่าแนะนำเพื่อน


หลักเกณฑ์เงินรางวัล


เงื่อนไข

- กรณีผู้แนะนำเป็นบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัท: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ- สกุล และตำแหน่งที่ต้องการแนะนำ

- กรณีผู้แนะนำเป็นพนักงาน ในเครือ Pro One Group หรือ Outsource: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com และทางผู้แนะนำแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สรรหาว่าตนเองเป็นผู้แนะนำในวันที่ผู้สมัครมาติดต่อและต้องมีสถานะเป็นพนักงาน Pro One Group ในวันที่กำหนดได้รับรางวัล

- ผู้สมัครต้องได้ลงนามสัญญาการจ้างงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น

- หาก Resume ของผู้สมัครถูกส่งซ้ำจากบุคคลแนะนำต่างกัน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาก่อน

- ผู้แนะนำจะต้องไม่ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทอื่นนอกจากบริษัท Pro One Group ในระหว่างการดำเนินการ