top of page
  • Chayada

Alibaba Group เปิดเผย 10 อันดับแนวโน้มการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่น่าจับตามองประจำปี 2022


10 อันดับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสำหรับช่วงสองถึงห้าปีข้างหน้าที่ DAMO ยกมานำเสนอนั้น เป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วและจะสร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากรายงานวิจัยหลายล้านฉบับและการยื่นจดสิทธิบัตรในช่วงสามปีที่ผ่านมา


เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ไม่ว่าจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกลไกการผลิตที่ประหยัดพลังงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ออฟฟิศที่ไม่ใช้กระดาษ ดังนั้นจึงพูดได้ว่า “เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยี” ในอีกสองปีข้างหน้า คาดว่าจะได้เห็นการใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบคอมพิวติ้งใหม่ที่มากขึ้น ดังนี้


1. Cloud-Network-Device Convergence : การผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไปสู่ระบบคอมพิวติ้งแบบใหม่ของการผสมผสานระหว่างคลาวด์-เครือข่าย-อุปกรณ์ (Cloud-Network-Device Convergence) ในอีกสามปีข้างหน้า คาดว่าจะได้เห็นการนำ AI ไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงจะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large-scale Data Center) อีกด้วย


2. AI for Science

AI จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการวิจัยของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และจะใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตวิทยาศาสตร์พื้นฐาน


3. Silicon Photonic Chips : ชิปซิลิคอนโฟโตนิกส์

ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้ชิปซิลิคอนโฟโตนิกส์อย่างแพร่หลายในการส่งข้อมูลความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่


4. AI for Renewable Energy : AI เพื่อพลังงานหมุนเวียน

AI จะช่วยรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid) เข้าด้วยกัน และทำให้การใช้ระบบไฟฟ้ากำลังมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้


5. High-precision Medicine : ยาที่มีความแม่นยำสูง

ยาที่มีความแม่นยำโดยคำนึงถึงคนไข้เป็นหลักจะกลายเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่จะขยายขอบเขตของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันโรค การวินิจฉัย และการรักษาโรค


6. Privacy-preserving Computation : AI ที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้

ระบบคอมพิวติ้งที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการตีความ และเราจะได้เห็นหน่วยงานด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Data Trust) ที่ให้บริการในการแชร์ข้อมูลจากเทคโนโลยีมากขึ้น


7. Extended Reality (XR)

แว่นตา XR รุ่นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนแว่นสายตาธรรมดาจนแยกไม่ออกนั้นจะเข้าสู่ตลาดและจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตในอนาคต


8. Perceptive Soft Robotics : หุ่นยนต์นิ่มที่มีความสามารถรับรู้

หุ่นยนต์นิ่มที่มีความสามารถรับรู้ต่อแรงกด การมองเห็น และเสียงจะเข้ามาแทนที่หุ่นยนต์ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต และเตรียมพร้อมสู่การนำหุ่นยนต์บริการไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในวงกว้าง


9. Satellite-terrestrial Integrated Computing : ระบบคอมพิวติ้งที่รวมดาวเทียมและภาคพื้นดินเข้าด้วยกัน

ดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินจะทำงานเป็นโหนดคอมพิวติ้ง เพื่อประกอบเป็นระบบเครือข่ายที่รวมเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แพร่หลาย


10. Co-evolution of Large- and Small-scale AI Models : วิวัฒนาการร่วมของโมเดล AI ขนาดใหญ่และเล็ก

AI ในอนาคตกำลังเปลี่ยนจากการแข่งเรื่องความสามารถในการปรับขนาดแบบจำลองพื้นฐานเป็นวิวัฒนาการร่วมของแบบจำลองขนาดใหญ่และขนาดเล็กผ่านระบบ Cloud, ระบบ Edge และอุปกรณ์ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าในทางปฏิบัติ


ขอบคุณข้อมูลจาก damo.alibaba.com

alibabanews.com


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


ดู 31 ครั้ง

Comments


bottom of page