• yadas9

9 Malware ตัวร้าย


Malware ย่อมาจากคําว่า Malicious Software คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเพื่อขโมยข้อมูล หรือหลบเลี่ยงการตรวจสอบในการเข้าถึงระบบ พยายามทําให้เครื่องที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เสียหายในเบื้องต้นสามารถแยกเป็นประเภท ได้ 9 ประเภทด้วยกัน คือ


1. Adware (แอดแวร์) เป็นศัพท์เทคนิคมาจากคําว่า Advertising Supported Software ซึ่งเป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่เมื่อติดตั้งแล้ว มักจะมีโฆษณาอยู่ในตัวโปรแกรมเลย หรือบางครั้งก็เรียกเปิดหน้า Pop up ขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องคลิกเอง หน้าหลักของเบราว์เซอร์เปลี่ยนไปเป็นเว็บที่เราไม่รู้จัก

วิธีป้องกัน Adware คือเราควรดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรง หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมประเภท Crack ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อ่านรายละเอียดของโปรแกรมที่จะติดตั้งให้ละเอียดก่อนที่จะติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์


2. Bot เป็นคําที่ย่อมาจากคําว่า “Robot” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทํางานในลักษณะที่เรียกว่า Agent โดยจะรอคําสั่ง จากเครื่องหรือโปรแกรมอื่นที่สั่งหรือปลุกให้เครื่องที่มี Bot ติดตั้งอยู่ทํางาน ถ้าเครื่องของเราถูก Bot ติดตั้งเข้าไปเครื่องของเราก็จะถูกโปรแกรมหรือบุคคลอื่นสั่งให้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามคำสั่ง

วิธีป้องกัน Bot เราไม่ควรไปดาวน์โหลดโปรแกรม หรือเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย


3. Bug คําคุ้นเคยของเหล่าโปรแกรมเมอร์ ที่เกิดมาจากความผิดพลาดของผู้เขียนและของผู้ใช้งาน จนเป็นช่องโหว่ให้ Hacker เข้าไปโจมตีระบบได้

วิธีป้องกันแก้ไขเมื่อเกิด Bug ในโปรแกรม เราสามารถจะใช้การ Debug หรือการตรวจสอบแก้ไข จุดบกพร่องของโปรแกรม การสั่งให้โปรแกรมทําการ Debug นั้นก็คือการทำให้โปรแกรมสามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิม


4. Ransomware มัลแวร์ประเภทนี้จะทําการเข้ารหัสไฟล์ให้เราไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ซึ่งถ้าต้องการให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง จําเป็นต้องจ