top of page
  • Chayada

5 Cyber Security ที่องค์กรห้ามมองผ่านเด็ดขาดปัจจุบันการถูกโจมตีไม่ได้เป็นเพียงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อข้อมูลลับของบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้า และทำให้ตกอยู่ในอันตรายทางกฎหมาย ยิ่งเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากเท่าใด ย่อมเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามมาเช่นกัน ซึ่งเชื่อว่าอันตรายของอาชญากรรมไซเบอร์จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างแน่นอน โดย 5 ประเภทของ Cyber Security ที่องค์กร หรือภาคธุรกิจไม่ควรมองข้ามมีดังนี้


1. Application Security ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

ป้องกันไม่ให้ข้อมูล หรือรหัสผ่านภายในแอปพลิเคชัน ถูกขโมย หรือถูกทำให้เสียหาย ระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน และออกแบบมาเพื่อปกป้องแอปพลิเคชันโดยตรง


2. Cloud Security ความปลอดภัยบนคลาวด์

การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยการประมวลผลแบบคลาวด์จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ระบบความปลอดภัยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาข้อมูลสำคัญขององค์กร รวมถึงโครงสร้างแอปพลิเคชันที่อยู่ในระบบคลาวด์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์


3. Infrastructure Security ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน

ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานนี้ มีความสำคัญมาก ซึ่งสาเหตุหลักของความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้เกิดจากอาชญากรทางไซเบอร์เพียงเท่านั้น แต่ยังพบว่า สาเหตุของการโดนโจมตีมักมาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้เรื่อง Cyber Security ด้วย ทำให้การโจมก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายได้ตลอดเวลา


4. Internet Of Things (IoT) Security: IoT

ปัจจุบันเราจะพบว่า ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน หันมาใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทอนิคต่าง ๆ กับอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญ เพราะถ้าเกิดการโจมตีจากภัยไซเบอร์ขึ้น ก็อาจจะสามารถเข้าถึง หรือควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเราได้ทั้งหมด


5. Network Security ความปลอดภัยเครือข่าย

ความปลอดภัยของเครือข่ายคือจุดเริ่มต้นของการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย เพราะถ้า Network โดนโจมตี จะเป็นต้นทางของการเข้าถึง การละเมิด หรือการโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นอันดับแรก และมากที่สุด


สำหรับองค์กรใดที่ยังไม่มั่นใจในอุปกรณ์ Cyber Security ขององค์กร ProOne IT พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ความปลอดระบบ Network ด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email: sales@professional-one.com

Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์

Σχόλια


bottom of page