• yadas9

5 เหตุผลที่องค์กรต้องมี Firewall

อัปเดตเมื่อ ก.ย. 30


Firewall เป็นคำที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยและได้ยินกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับ IT ระบบ Network ต่าง ๆ แต่สำหรับองค์กรที่ไม่มีแผนก IT นั้นอาจจะได้รับคำแนะนำมาบ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นไหม บทความนี้ ProOne IT จะมาอธิบายถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ Firewall เบื้องต้นที่จำเป็นให้ทราบกัน


Firewall คือระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะทำหน้าที่เปิด ปิด การเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ต จนถึงการเข้าถึงเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายภายในองค์กรหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ยิ่งในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การถูกคุกคามจาก Hacker เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยเท่าที่ควร ทำให้กลุ่ม Hacker หรือผู้ที่ต้องการบุกรุกสามารถเจาะข้อมูลจาก IP Address และขโมยข้อมูลได้ง่าย Firewall จึงเปรียบเสมือนกำแพง ที่ป้องกัน Malware, Virus เหตุผลสำคัญของการใช้ firewall ProOne IT ได้รวมมา 5 ข้อดังนี้


1. Firewall ช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกหรือการถูกแฮกจากไซเบอร์ จึงมี Firewall ที่จะเข้ามาช่วยป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการตั้งค่าระบบจากชุดของกฎเฉพาะ Firewall


2. Firewall ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงระยะไกลที่ไม่ได้รับอนุญาต หนึ่งในภัยอันตรายร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คือ มีคนพยายามควบคุมจากระยะไกล เช่น เห็นเม้าส์เลื่อนไปมาบนจอมอนิเตอร์โดยที่เจ้าของเครื่องยังไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น หากมีอุปกรณ์ firewall ที่ตั้งค่าถูกต้องแล้ว จะช่วยปิดการใช้งานการเข้าถึงเดสก์ท็