top of page
  • Chayada

10 ทักษะ ต้องมีในปัจจุบัน เป็นที่ต้องการขององค์กร


1. Growth Mindset ทัศนคติที่อยากเติบโตไปข้างหน้า เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ทำให้หลายองค์กรมีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่มีความตั้งใจอยากเรียนรู้มากกว่าคนที่โปรไฟล์ดี แต่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน 2. Continuous Learning การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้มีโอกาสที่ดีกว่าในการประสบความสำเร็จในระยะยาวและประสบความสำเร็จเมื่อได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา


3. Critical Thinking ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัจจุบันพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่วิกฤตและร้ายแรงจึงจำเป็นอย่างมากในยุคนี้


4. Survival Skills

ทักษะการเอาชีวิตรอดเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัว ความอดทนหรืออื่น ๆ องค์กรหลายองค์กรในตอนนี้กำลงมองหาคนที่ต้องการประสบความสำเร็จแม้จะมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค มีแรงผลักดันปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ ถือเป็นทักษะสำคัญที่ไม่สามารถสอนได้5. Resilience, Curiosity ความสามารถในการปรับตัวและความอยากรู้อยากเห็น องค์กรต้องการผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ เช่น วิกฤตโควิด-19 หลายองค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบไม่เคยทำมาก่อน พนักงานต้องสามารถปรับให้ทันตามสถานการณ์ และต้องรักษามาตรฐานงานที่ดีไว้ด้วยเช่นกัน


6. Flexibility ทักษะความยืดหยุ่นในการทำงาน การทำงานเมื่อเจอปัญหาบางอย่างที่กระทบกับองค์กร หรือลูกค้า คนทำงานต้องมีความยืนหยุ่นสามารถปรับตัวได้เสมอ การหาบุคคลที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้อนที่ดี 7. Dedication ความทุ่มเท อุทิศตน ทักษะนี้จะเป็นที่ต้องการมากของทีมและองค์กรอย่างมาก 8.Coaching Mindset มีทักษะการเป็นโค้ช ช่วยเหลือและฝึกสอนผู้อื่นในด้านต่าง ๆ โค้ชที่ดีควรรับฟังให้มาก พร้อมแสดงให้เห็นถึงความอดทน มีความเห็นอกเห็นใจสมาชิกในทีม ทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากลำบาก


9. Comfort With Ambiguity ความคล่องตัว พร้อมรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน รับมือกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว


10. Thriving In A Virtual Environment ทักษะการทำงานแบบ Virtual หรือการ Work from Home จะมีความสำคัญในปี 2021 และต่อไปจากนี้ คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริการจัดการ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่สำคัญการส่งเสริมความสำเร็จของทีมและองค์กร


ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes Human Resources Council

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/11/09/the-top-10-skills-recruiters-are-looking-for-in-2021/?sh=1f0e5d227e38


ดู 296 ครั้ง

Comments


bottom of page