4 วิธีสุดเจ๋ง สำหรับบริหารจัดการเทคโนโลยีในการทำงานแบบ Hybrid Work
หนึ่งปีกว่าผ่านไปแล้วสำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 การปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในระยะแรกเพื่อให้องค์กรทำงานต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้ว ช่วงนี้หลายองค์กรจึงหันมาทบทวนการทำงานแบบ Remote กันอย่างจริงจัง ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่กล่าวถึงมากและมีการจัดการมากคือการทำงานรูปแบบ Hybrid


การทำงานแบบไฮบริด คือการผสมระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศกับการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องใช้เวลาทำงานร่วมกันที่ออฟฟิศในบางอาทิตย์ ส่วนที่เหลือก็สามารถทำในสถานที่อื่น ซึ่งการทำงานแบบไฮบริดนี้แหละเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหาร เพราะผู้บริหารจะต้องหาวิธีทำงานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ไม่ว่าจะทำงานที่ใด ต้องศึกษาเรื่องเทคโนโลยี อุปกรณ์ใหม่ๆ และรูปแบบการทำงาน โปรวันจึงขอนำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานรูปแบบ Hybrid work ให้ IT manager ไว้พิจารณาในการเพิ่มการประยุกต์และจัดปรับเทคโนโลยีเพื่อการทำงานแบบไฮบริด


"คำว่า “การทำงานจากระยะไกล” จะหมายถึงการทำงานนอกสถานที่

แต่ตอนนี้คำนี้มันล้าสมัยไปแล้ว”


ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะผู้บริหารด้านไอทีมีบทบาทสำคัญมากในการปรับการทำงานแบบ Heybrid ต้องทบทวนและคิดหาวิธีทำงานใหม่ๆสำหรับการทำงาน รวมไปถึงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน หาวิธีรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดคิด เพื่อจะทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากจะต้องคำนึงถึงเวลาที่พนักงานทุกคนในบริษัทถูกจำกัดพื้นที่ให้การทำงาน ไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้ หรือพูดง่ายๆก็คือ ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการการทำงานให้พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถทำงานตามปกติได้ ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใดๆก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นประจำในการทำงานเปลี่ยนไปเพียงชั่วข้ามคืนในหลายๆองค์กร โต๊ะกินข้าวในห้องครัวที่บ้านของพนักงานต้องกลายมาเป็นโต๊ะทำ