top of page
  • Chayada

เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องอัปเดต ปี 2022


1. 5G

5G หรือเทคโนโลยีเซลลูลาร์รุ่นที่ 5 จะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้น รองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้มากกว่า 4G มีความหน่วงที่ลดลง และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับบริการไร้สาย รองรับแอปพลิเคชันใหม่ที่ต้องการความเร็วที่เพิ่มขึ้นและการโอนถ่ายข้อมูลปริมาณมาก และปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมได้นำระบบ 5G มาใช้ในการจัดการและเชื่อมโยงโครงข่ายในธุรกิจ พร้อมกับนำมาปรับใช้กับโซลูชันส์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ


2. WiFi 6

WiFi 6 เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมากเชื่อมต่อในคราวเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แบนด์วิดท์ให้สูงยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลไป-กลับ ระหว่างตัวอุปกรณ์และเราเตอร์ จึงช่วยหนุนธุรกิจในการใช้อุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3. Internet of Things (IoT)

Internet of things หรือ IoT ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อุปกรณ์ IoT สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหมือนอุปกรณ์ทั่วไป ในส่วนของโรงงานและภาคการผลิต จะมีการใช้หุ่นยนต์และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ IoT จะเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต และจะถูกนำมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องวิกฤติด้านพลังงานซึ่งเป็นปัญหาหลักของโลก


4. Cloud Computing

ปี 2021 ที่ผ่านมาระบบคลาวด์มีบทบาทอย่างมาก โดยมีตัวเร่งสำคัญจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกเกิดการปรับตัวกับเทคโนโลยี และหันมาใช้งานคลาวด์มากขึ้น ทั้งด้านการทำงาน การศึกษา และการดูแลสุขภาพ ต่อเนื่องมาถึงปี 2022 ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้งานระบบคลาวด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ


5. DevOps

DevOps เป็นการผสานการทำงานระหว่างฝ่าย Development และ ฝ่าย Operation เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ออกแบบบริการเครือข่ายและวิศวกรให้สามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรที่นำโมเดล DevOps มาปรับใช้ สามารถลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนด้านเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระบบได้ ส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว และธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดียิ่งขึ้น


6. Digital transformation

ปัจจุบันธุรกิจต่างปรับตัวด้วยการทำ Digital Transformation การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในการสร้างโอกาสในการเติบโต และให้รอดจากการถูก Digital Disruption อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำงานและการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้การจะปรับใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจก็ต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีเสถียรภาพและครอบคลุมทุกบริการดิจิทัล และมีโซลูชันส์ที่หลากหลายเพื่อให้ธุรกิจได้เลือกปรับใช้ให้ตรงกับเป้าหมายเป็นหลัก


7. Data Security

เมื่อเทคโนโลยีมีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ก็ถูกพัฒนาเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แรนซัมแวร์ และฟิชชิ่ง ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบเครือข่ายของธุรกิจปลอดภัยจากการถูกคุกคาม คือการมองหาระบบ Data Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มาช่วยซัพพอร์ตให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคาม


8. SD-WAN

SD-WAN สามารถจัดการระบบต่าง ๆ ได้จากส่วนกลาง, Multi WAN Support เชื่อมต่อได้หลาย WAN ทำงานพร้อมกันแบบ Active/Active และสามารถเป็น Backup ซึ่งกันและกันได้, Cost Saving มีความยืดหยุ่นและลดค่าใช้จ่ายจากการเลือกใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมในแต่ละสาขาได้, Data Analytics ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของแต่ละสาขาได้ รวมทั้งยังสามารถ Monitor ปริมาณ Traffic หรือคุณภาพของลิงก์ที่ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ SD-WAN จะเข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทางเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ลง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานให้ใช้งานได้เสมือนไร้รอยต่อทางเทคโนโลยี


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


ขอบคุณข้อมูลจาก Gartner

techtalkthai.com

techhub.in.th


Comentarios


bottom of page