เทคนิคไม่ลับ ช่วยพนักงานของคุณให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางไซเบอร์


“การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปิดโอกาสให้บริษัทและพนักงานเผชิญกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยรูปแบบใหม่ บริษัทจะต้องตรวจสอบช่องโหว่ต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท”


เนื่องจากสถานการณ์การทำงานเปลี่ยนแปลงไปเป็นการทำงานจากระยะไกลอย่างรวดเร็ว พนักงานหลายคนพบว่าตนเองต้องทำงานที่บ้านเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน ซึ่งการทำงานที่บ้านไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ผลสำรวจล่าสุดพบว่า 95% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอที เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหา 3 อย่างด้วยกัน

อย่างแรกคือ ความท้าทายที่จะต้องเตรียมการรักษาความป