top of page
  • Chayada

ส่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ประจำปี 2022


บริษัทผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุคใหม่ระดับโลก โซฟอส (Sophos) ได้เปิดรายงานสรุปภัยคุกคามประจำปี 2022 โดยกลุ่มนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ SophosLabs และทีม AI รวบรวมมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย รวมถึงแนวโน้มที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญในปี 2022 มาดังนี้


1. ในปี 2022 แรนซัมแวร์มีแนวโน้มจะกลายเป็นมัลแวร์ทั้งแบบแยกส่วนและเป็นระบบมากขึ้น จากข้อมูลของนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ Sophos ระบุว่า ในปี 2021 การโจมตีของกลุ่มแรนซัมแวร์เพียงกลุ่มเดียว สามารถแพร่ให้เกิดการให้บริการการโจมตีเรียกค่าไถ่ (ransomware-as-a-service: RaaS) ได้อีกหลายวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแรนซัมแวร์ จะมุ่งไปที่การจ้าง code และโครงสร้างมัลแวร์ที่เป็นอันตราย ให้กับเครือข่ายผู้ที่ต้องการใช้แรนซัมแวร์อื่น ๆ ทั้งนี้ การโจมตีทางแรนซัมแวร์ระดับสูงในปี 2021 ประกอบด้วยการโจมตีแบบ RaaS อาทิ การโจมตีแรนซัมแวร์ไปยังบริษัท Colonial Pipeline ในสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทในเครือ DarkSide และกลุ่ม Conti ปล่อยแรนซัมแวร์ให้รั่วไหลไปยังคู่มือการติดตั้งโดยผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการปล่อยแรนซัมแวร์อย่างเป็นระบบ ผ่านขั้นตอน เครื่องมือ และเทคนิค ที่ผู้ที่ต้องการโจมตีสามารถนำไปปรับใช้กับแรนซัมแวร์เพื่อคุมคามทางไซเบอร์ได้ต่อไป


การโจมตีมีมัลแวร์ RaaS ถือเป็นแนวโน้มอันดับ 2 ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามจากรายงานของ Sophos


2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น จะยังคงมีการปรับตัวเพื่อสร้างและแพร่กระจายแรนซัมแวร์ต่อไป ซึ่งรวมไปถึง การโหลด การดรอป และวิธีการใช้มัลแวร์ที่เน้นปริมาณในรูปแบบอื่น ๆ การเพิ่มการควบคุมผ่าน Initial Access Brokers การใช้สแปม และแอดแวร์ เป็นต้น ในปี 2021 Sophos ได้รายงานเกี่ยวกับ Gootloader ที่ใช้การโจมตีในรูปแบบไฮบริดแบบใหม่ ที่รวมวิธีจำนวนมากผ่านการกรองเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้กับชุดมัลแวร์แบบเฉพาะ


3.การใช้วิธีคุกคามหลายรูปแบบจากผู้โจมตีแรนซัมแวร์ เพื่อกดดันเหยื่อให้ยอมจ่ายค่าไถ่ คาดว่าการกระทำในลักษณะนี้จะยังดำเนินต่อไป โดยมีขอบข่ายและความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในปี 2021 กลุ่มผู้ตอบสนองและจัดการภัยคุกคามของ Sophos ได้จัดประเภทกลยุทธ์การกดดันออกเป็น 10 ประเภท ตั้งแต่การขโมยและเปิดเผยข้อมูล ไปจนถึงการขู่ทางโทรศัพท์ การโจมตีแบบการปฏิเสธบริการ (denial of service: DDoS) และอื่น ๆ


4. Cryptocurrency หรือสกุลเงินคริปโตทาง ดิจิทัล จะกระตุ้นให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น แรนซัมแวร์ และการขุดคริปโต ซึ่ง Sophos คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเกิดขึ้นจนกว่า Cryptocurrency ทั่วโลกจะมีการควบคุมที่ดีและเป็นระบบมากขึ้นในอนาคต โดยในปี 2021 กลุ่มนักวิจัยของ Sophos เปิดรายชื่อกลุ่มผู้ขุดคริปโต เช่น Lemon Duck และ MrbMiner ที่ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงผ่านช่องโหว่และเป้าหมายที่เคยถูกละเมิดจากผู้ปฏิบัติการแรนซัมแวร์มาแล้ว เพื่อติดตั้งการขุดคริปโตลงในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ


แรนซัมแวร์เติบโตได้เพราะความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา Chester Wisniewski นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ Sophos กล่าว “ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ กระบวนการหลักของการคุมคามผ่าน RaaS จะมุ่งไปที่การบริการแรนซัมแวร์ให้แก่กลุ่มผู้โจมตีที่มีทักษะและเงินทุนต่ำให้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งในปี 2021 กลุ่มผู้พัฒนา RaaS ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการทุ่มเทเวลาและความสามารถของพวกเขา ในการสร้างโค้ดที่ซับซ้อนขึ้น และคิดค้นวิธีการเรียกเงินค่าไถ่จำนวนมากจากเหยื่อ กลุ่มบริษัทประกัน และนักเจรจาต่อรองอื่น ๆ ในตอนนี้พวกเขาได้เปลี่ยนภาระงานไปสู่การหาเหยื่อคุกคาม การติดตั้งและแพร่กระจายมัลแวร์ และการฟอกเงินดิจิทัลไปให้ผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้ การคุกคามในรูปแบบดังกล่าวถือเป็นการบิดเบือนลักษณะการคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการโหลด การดรอป และการใช้ Initial Access Brokers


การตรวจสอบเครื่องมือรักษาความปลอดภัยและวิธีการตรวจจับโค้ดที่เป็นอันตรายที่องค์กรใช้ ไม่สามารถป้องการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเพียงพออีกต่อไป เพราะวิธีการเหล่านี้เปรียบได้กับการตรวจจับได้ว่ามีขโมยเข้ามาทำทีเป็นทุบแจกันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ในขณะที่โจรปีนเข้าทางหน้าต่างหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นผู้ป้องกันภัยจึงต้องตรวจสอบการแจ้งเตือน แม้กระทั่งในจุดที่ผ่านมาอาจไม่มีความสำคัญ เนื่องจากการโจมตีทั่วไปเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาและแพร่กระจาย จึงจำเป็นที่จะต้องคอยตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ


ดังนั้น ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างรวบรวมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเทศอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้โดย ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อองค์กร เพราะองค์กรมักส่งข้อมูลที่มีความสำคัญข้ามเครือข่ายและอุปกรณ์ในการทำธุรกิจ ข้อมูลเหล่านั้นจึงควรได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น


สำหรับองค์กรที่ต้องการโปรแกรมแกรมรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ ที่มีความสามรถครอบคลุม และรองรับการใช้งานกับทั้ง เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบที่ทำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบเสมือน ลิขสิทธิ์แท้ 100% สามารถติดต่อได้ที่ ProOne IT


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com


Comments


bottom of page