• yadas9

บริการวางระบบเน็ตเวิร์ค (Network) และระบบความปลอดภัย (Security) แบบครบวงจรวางระบบเน็ตเวิร์คและระบบความปลอดภัยของข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับ ออฟฟิศ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ


ติดตั้งระบบ LAN และแบ่ง VLAN เพื่อแยกระบบเน็ตเวิร์คออกเป็นฝ่ายไม่ให้ปะปนกัน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และใช้งานระบบเน็ตเวิร์คได้เต็มประสิทธิภาพ


ติดตั้งระบบ Wi-Fi สำหรับให้บริการพร้อมแบ่งโซนสำหรับผู้ใช้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


ติดตั้ง Firewall ช่วยป้องกันผู้บุกรุก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สำคัญ