top of page
  • Chayada

บริการดูแล IT Outsource, IT Support, IT Service


บริการดูแล IT Outsource, IT Support, IT Service จาก ProOne IT ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการภายในองค์กรของคุณ สามารถปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ ขอบเขตการบริการให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กรเพื่อความคุ้มค่าของการใช้งานและการเงิน รวมถึงการดูแลที่ทั่วถึงในอนาคต

การใช้บริการของ ProOne IT เรียกว่าที่เดียวครบจบทุกเรื่องไอทีตั้งเเต

  • ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ IT ขององค์กร

  • การจัดหาพนักงาน IT outsource

  • บริการให้คำปรึกษาผ่าน Remote Access

  • บริการดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

  • บริการดูแลโปรแกรม Software อัปเดต ติดตั้ง สั่งซื้อ

  • บริการ MA / HMA

  • ดูแลระบบ Network Security และ Policy

  • ดูแลและรักษาระบบ Server ทั้ง On-Cloud และ On-Premise

  • จัดทำรายงานประจำเดือน

PRO ONE IT ให้บริการ IT Outsource, IT Support, IT Service ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน ด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001

เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย) Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์ Email: sales@professional-one.com Website: https://www.poit.co.th/

Comentarios


bottom of page