top of page
  • Chayada

บริการดูแลคอมพิวเตอร์สำคัญกับธุรกิจอย่างไร  1. รักษาความเสถียรของระบบ บริการดูแลคอมพิวเตอร์ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส การล้มเหลวของระบบ หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการขององค์กร

  2. ความปลอดภัยของข้อมูล การดูแลคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจ เช่น การติดตั้งและปรับแต่งระบบ Firewall, การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ, การตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

  3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การดูแลคอมพิวเตอร์ที่มีการอัปเดตและปรับปรุงระบบที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้มีความสามารถในการทำงานรวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการดำเนินการ และเพิ่มคุณภาพในการทำงาน

  4. การสำรองข้อมูล บริการดูแลคอมพิวเตอร์ มาพร้อมบริการสำรองข้อมูลเพื่อให้ธุรกิจมีการสำรองข้อมูลสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือจากความผิดพลาดของพนักงาน

  5. การรับประกัน บริการดูแลคอมพิวเตอร์ช่วยให้ธุรกิจมีการรับประกันความพร้อมใช้งานของระบบที่สำคัญ รวมถึงการรับประกันอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้ตลอดเวลา

บริการดูแลคอมพิวเตอร์ของ ProOne IT มีมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000 บริการด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Line@: Proonesales หรือคลิกลิงก์

Comments


bottom of page