top of page
  • Chayada

ดูแลธุรกิจของคุณด้วย บริการ MA จาก ProOne IT


Maintenance Agreement Service คือ บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือ โปรแกรมที่จำเป็นเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น หากใช้งานคอมพิวเตอร์เเล้วมีปัญหา สามารถใช้บริการ MA เพื่อเข้ามาตรวจสอบปัญหาได้ทันที ถึงจะอยู่กันคนละสถานที่ก็สามารถแก้ไขปัญหาระยะไกลผ่านระบบ Remote Service เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ บริการ MA ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรมีอย่างยิ่งและที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ้างพนักงานไอทีมาดูเเลเองอีกด้วย

การเลือกบริษัทที่ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือ MA นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเราควรเลือกจากบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีครบวงจรพร้อมกับให้บริการ MA ด้วย เพราะว่าบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด รวดเร็ว พร้อมทีมงาน Support ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา และที่สำคัญนั้นคือ ข้อมูลภายในของลูกค้ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ต้องมั่นใจว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บริการ MA ของ โปรวันไอที ช่วย Support ธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง ?

1. บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ PC Notebook และ All in one pc ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. Update โปรแกรม Antivirus เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทำลายหรือเสียหาย

3. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น MS Windows, MS Office, Email, Internet ให้ใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดมีปัญหาก็สามารถติดต่อทีมงานได้ทันที

4. ดูแลระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Server, ADSL, Router, Firewall, Wireless Access Point

5. พร้อมแก้ไขปัญหาด้านไอทีทั่วไปสำหรับการใช้งานในสำนักงาน เช่น Ip Phone, Printer

โปรวันไอที เป็นผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ PRO ONE IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : Sales@professional-one.com


Comments


bottom of page