top of page
  • Chayada

จัดเก็บ Log File ด้วย SmartSecure

อัปเดตเมื่อ 12 ก.พ. 2564


Log File คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด, ต้นทาง, ปลายทาง, เส้นทาง, เวลา, วันที่, ปริมาณ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี หากผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดทางกฎหมาย


SmartSecure โซลูชันที่จะมาอำนวยความสะดวกให้องค์กรของท่านในด้าน IT Security ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ Operation Log management ทำหน้าที่บันทึกการทำงาน (Log) ข้อมูลการใช้งานพีซี บันทึกว่า "ใคร" ทำ "อะไร" "เมื่อใด" ที่ "พีซีเครื่องใด" หากมีการละเมิดการปฏิบัติงานบางอย่างที่อาจเป็นข้อมูลรั่วไหลเกิดขึ้นเช่นการเขียนข้อมูลส่วนตัวลูกค้าลงใน USB คำเตือนจะแสดงต่อผู้ใช้และป้องกันการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

Web Access Management บันทึกว่า "ใคร" ดู "เว็บไซต์ไหน" บนคอมพิวเตอร์เครื่องใด" หากมีการดูเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายอาจแสดงสัญญาณเตือนหรือบล็อกการเข้าถึงได้

Device Management ทำหน้าที่ควบคุมการใช้ CDs, DVDs, USBs ฯลฯนอกจากนี้การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถตั้งค่าพีซีแต่ละเครื่องเพื่อปิดใช้งานการอ่านและการเขียน ปิดใช้งานการเขียนเท่านั้น ฯลฯ


Log File คือการเก็บเพื่อตรวจสอบข้อมูล ไม่ใช่การจับผิด


เทคโนโลยีในโลกออนไลน์มีสิ่งดีและไม่ดี การบันทึกการใช้งานข้อมูลด้วย Log File คือวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล หรือการขโมยข้อมูล ยังมีกรณีของการกระทำที่เกิดจากการถูกโจมตีจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดความเสียหายในระบบเครือข่าย จากเครื่องสู่เครื่อง หรือไปแพร่ไปจนวงกว้าง การมีข้อมูลจาก Log File คือการที่จะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลได้ ทำให้หาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์วิธีการแก้ไขได้ตรงจุดและรวดเร็วก่อนเกิดความเสียหาย


การเก็บ Log File เป็นสิ่งที่ต้องทำภายในองค์กร เช่น การใช้งาน email ในบริษัท การใช้งานอินเตอร์เน็ตของพนักงาน จนไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายออนไลน์ facebook twitter หรือเครือข่ายอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าผู้ใช้งานคือใคร มีพฤติกรรมการใช้งานเป็นอย่างไร สามารถตรวจสอบได้และเป็นหลักฐานประกอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชั่น SmartSecure เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้องค์กร สามารถติดต่อทีมงาน

PRO ONE IT ได้ทันที

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : Sales@professional-one.com


Comments


bottom of page