© 2019 by Pro One IT Co., Ltd.

Solutions

SMART

“คุ้มค่า สำหรับ SME ที่ต้องการระบบ IT ที่รองรับอนาคต”

องค์กรแต่ละขนาดนั้นต่างกัน บริการเพียงลักษณะเดียวจึงอาจ “ขาด” หรือ “เกิน” ความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ

ด้วยความคิดที่ว่า ‘ทำอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าคุ้มค่า” เราจึงออกแบบบริการออกมาเป็น 4 รูปแบบ คือ

smart

IT OUTSOURce

คุ้มค่า ด้วยการบริหารระบบและบริหารคน 

คือบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอทีในตำแหน่งต่างๆ เช่น IT Support, Helpdesk ตลอดจน System Engineer ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงทีลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับงาน IT Service ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าในระยะยาว เหมาะสมและคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างมีระบบมาตรฐาน

smart

ProteX

คุ้มค่า ด้วยการบำรุงรักษาระบบ IT

ยืดอายุการใช้งาน

นอกเหนือไปจากความต้องการด้านการ support แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ องค์กรที่มองในแง่การ “ป้องกัน” เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลดความเสี่ยงการติดไวรัส พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริการแบบ Smart ProteX คือคำตอบ

smart

fix

สำหรับบริษัทหรือสำนักงานที่ต้องการความอุ่นใจ มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คอยให้คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น Smart Fix ตอบโจทย์ลักษณะนี้ เพราะคุณสามารถใช้บริการแบบ telephone และ remote support ได้ตลอดวันทำการ (8 x 5) รวมถึงบริการแก้ไขปัญหาแบบ On-site  ได้บริการตามที่ต้องการ ไม่จ่ายเกินความจำเป็น

smart

Solutions

คือ บริการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค, server, FortiGate โดยเราให้คำปรึกษและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ security system เป็นต้น IT Solution ทางบริษัทเรามีความเชี่ยวชาญด้านWindows server, FortiGate, ระบบ Wireless, การเดินสาย LAN ให้กับลูกค้าองค์กรทุกระดับ

          ด้วยทีมงาน System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

คุ้มค่า สำหรับ SME ที่ต้องการแค่การแก้ไขปัญหา

คุ้มค่า สำหรับ SME ที่ต้องการระบบ IT

ที่รองรับอนาคต

PRO ONE IT

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด (POIT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 อยู่ในกลุ่มบริษัทโปรวันกรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน IT Service มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรระดับสากล เช่น IBM, Fujitsu, NTT เป็นต้น ซึ่งมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ทีมงานของ โปรวันไอที ประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ในด้าน IT Outsource มาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานอย่าง IT Support, Helpdesk Support และ IT Call Center ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รวมถึงทีมงานสำรองที่คุณสามารถมั่นใจได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เพื่อให้วันทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจตามหลักมาตรฐาน ISO 9001

 Maintenance

IT Solutions

IT Outsourcing​

เพราะระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

เราคือผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ รวมถึงบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ IT Outsource โดยทีมงานมืออาชีพ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ในวงการไอที เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายคุณภาพของเรา 

 

   “บริการคุณภาพ ประทับใจลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง”

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

เลือกใช้บริการ  IT Outsource

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

388 ชั้น 17 อาคารไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

HOTLINE   02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
Working Hours 8:00 AM - 5:00 PM
sales@professional-one.com