บริการติดตั้ง Firewall เพื่อความปลอดภัยขององค์กร

Firewall คืออะไร ?

 

คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย หน้าที่ของไฟร์วอลล์ คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎระเบียบมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย และความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้

หลักการทำงานของ Firewall

 

ไฟร์วอลล์ จะคอยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่าย หรือ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งคอยป้องกันการโจมตี สแปม และผู้บุกรุก ต่างๆ ที่ไม่หวังดีต่อระบบ

ไฟร์วอลล์ จะเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตู ที่คอยตรวจสอบผู้เข้าออกต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ

การเลือกซื้ออุปกรณ์ Firewall

 

เลือกซื้อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่ไว้วางใจได้ เพราะสินค้าประเภท Network Security นอกจากซื้อ ติดตั้ง และ ใช้งานแล้ว จะมีปัญหาที่เราอาจคาดไม่ถึง ในบางครั้งอาจจะต้องการคำปรึกษา จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ สามารถตอบคำถาม แก้ไขปัญหาการใช้งานได้

 

ซึ่ง ProOne IT เองก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในส่วนนี้ มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

หน้าที่ของ Firewall  

 

หน้าที่ของ Firewall นั้น เปรียบเสมือนการที่เราสร้างกำแพงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และมีประตูทางผ่านของข้อมูลต่าง ๆ จากเครือข่ายอื่น ๆ โดยตรงประตูจะมียามคอยรักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ซึ่ง Firewall จะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) จะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลชนิดนี้จะให้ให้หรือทำอะไร (Service/Port) ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ปลอดภัย Firewall จะไม่ยอมให้ข้อมูลนั้นเข้าไปได้

ปกป้องเครือข่ายทั้งหมดของคุณ Fortigate Firewall

นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ

Next-Generation Firewalls, Email Security, Sandbox, Cloud Access Security Broker และ Security Information and Event Management (SIEM)

.........................................

FORTIGATE Firewall
มั่นใจในประสิทธิภาพความปลอดภัยระดับองค์กร

 

FORTINET (NASDAQ: FTNT) เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเครือข่าย และเป็นผู้นำตลาดด้านการจัดการภัยคุกคามแบบหลอมรวม

หรือที่เรียกว่า UNIFIED THREAT MANAGEMENT (UTM) ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ SUBSCRIPTION จะปกป้องเครือข่ายจากภัยคุกคามต่างๆ ด้วยการ

ป้องกันแบบรวมที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ช่วยปรับโครงสร้างด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยไอทีให้กลับง่ายขึ้น

FORTIGATE ใช้โปรเซสเซอร์รักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และบริการรักษาความปลอดภัยข้อมูลภัยคุกคามจากห้องปฏิบัติการ FortiGuard

ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมอบการป้องกันที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลที่ชัดเจนและเข้ารหัส ไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ช่วยลดต้นทุน

และความซับซ้อนด้วยการมองเห็นแอปพลิเคชันผู้ใช้และเครือข่ายอย่างสมบูรณ์และมอบความปลอดภัยที่ดีที่สุด

บริการติดตั้งระบบ Firewall โดย ProOne IT

  • รับวาง ติดตั้งระบบ Firewall ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

  • บริการดูแลระบบ Firewall แบบรายเดือน รายปี

  • บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง Firewall

  • แก้ไข และ กำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการ

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแล 

CERTIFICATES