About us

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ให้ความสำคัญในด้านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการระดับสากลให้แก่ทีมงาน ด้วยการส่งทีมงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันระดับที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานบริการที่เราเป็นผู้ดูแลนั้น จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทุกระดับและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

 POIT_logo

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

          บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด (POIT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 อยู่ในกลุ่มบริษัทโปรวันกรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน IT Service มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรระดับสากล เช่น IBM, Fujitsu, NTT เป็นต้นซึ่งมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ทีมงานของ โปรวันไอที ประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ในด้าน IT Outsource มาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานอย่าง IT Support, Helpdesk Support และ IT Call Center ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที รวมถึงทีมงานสำรองที่คุณสามารถมั่นใจได้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เพื่อให้วันทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจตามหลักมาตรฐาน ISO 9001

"เราคือผู้ให้บริการ IT Outsource ระดับมาตรฐานสากล"

เป็นผู้ให้บริการ IT Outsource ชั้นนำในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC

CONTACT US

OUR SERVICES

บริการ IT Outsource และ Maintenance Agreement (MA)

it_outsource

บริการ IT Outsource

      บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านไอทีในตำแหน่งต่างๆ เช่น IT Support, Helpdesk ตลอดจน System Engineer ไปให้บริการประจำกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันท่วงที เหมาะกับองค์กรที่พนักงานผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตงานได้ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถควบคุมงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับงาน IT Service ภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าในระยะยาว ด้วยทีมงานโปรวันไอที ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงในด้านนี้ มากว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างมีระบบมาตรฐาน

ma

บริการ Computer Maintenance Service (MA)

    คือบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้า โดยอาศัยการ Remote Desktop, Team Viewer, ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าไอที สำหรับ On-site เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า, การ Preventive Maintenance (PM) ประจำเดือน ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตสำหรับงานบริการได้เองตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้เราดูแล บริการนี้เหมาะกับลูกค้า SME ซึ่งไม่ต้องการจ้างพนักงานไอทีประจำสำนักงาน

OUR CUSTOMERS

ลูกค้าอ้างอิง (บางส่วน)

POIT_Reference_Customers_2013.11_.12_.pptx_2

CONTACT US

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

POIT_logo

388 ชั้น 17 อาคารไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
|T|  02-619-1382-5 ต่อ 2106 (ฝ่ายขาย)
|F| 02-619-1388
|E| poit-sales@professional-one.com

CSR_event

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล์

เรื่อง

รายละเอียดเบื้องต้น